Utbildningar / lönestatistik / jobb
Diakon

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd behövs i arbetet som diakon. Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på vilken utbildningsbakgrund diakonen har och i vilken församling man tjänstgör i.

Så blir du diakon

För att bli diakon krävs högskoleutbildning inom ett vårdande (karitativt) yrke, till exempel socionom, psykolog eller sjuksköterska.

Utbildningen till diakon innefattar flera delar, däribland Svenska kyrkans grundkurs, praktik och kursdagar tillsammans med blivande församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.
Fråga SYV