Utbildningar / lönestatistik / jobb
Parkarbetare och anläggningsarbetare inom trädgård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Parkarbetare och trädgårdsanläggningsarbetare arbetar med att sköta och anlägga parker och andra utemiljöer. Det kan till exempel vara idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser och kyrkogårdar.

Tänk på

  • Vissa arbetsmoment kan vara fysiskt tunga.
  • Det är vanligt med säsongsanställningar.
  • Det är en fördel att ha traktorkort eller B-körkort.
  • Du utsätts ibland för buller från maskinerna som används vid markbyggnad.
  • Det är vanligt med arbete utomhus under både sommar och vinter.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du parkarbetare och anläggningsarbetare inom trädgård

Utbildningsbakgrunden bland de som arbetar med skötsel och anläggning av trädgårdar och parker kan variera.

Grundutbildning finns inom gymnasieskolans Naturbruksprogram.
Fråga SYV