Utbildningar / lönestatistik / jobb
Parkarbetare och anläggningsarbetare inom trädgård

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Parkarbetare och trädgårdsanläggningsarbetare arbetar med att sköta och anlägga parker och andra utemiljöer. Det kan till exempel vara idrottsanläggningar, lekplatser, badplatser och kyrkogårdar.

Så blir du parkarbetare och anläggningsarbetare inom trädgård

Utbildningsbakgrunden bland de som arbetar med skötsel och anläggning av trädgårdar och parker kan variera.

Grundutbildning finns inom gymnasieskolans Naturbruksprogram.
Fråga SYV