Utbildningar / lönestatistik / jobb
IT-arkitekter

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Kunskapen om hur olika IT-system i en organisation hänger ihop och används är viktig, eftersom en stor del av verksamheten sker i IT-systemen. IT-arkitekter utvecklar strategier för hur IT-systemen i en organisation ska användas och förbättras.

Tänk på

  • Du behöver ha en stor erfarenhet av olika IT-yrken och bör ha arbetat med systemutveckling.
  • En IT-arkitekt behöver ha en analytisk förmåga och kunna administrera.
  • Man bör ha lätt för att samarbeta och komma överens med människor.
Källa: Arbetsförmedlingen

Så blir du it-arkitekter

Den vanligaste utbildningsbakgrunden är oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. Arkitektrollerna är som regel seniora roller som kräver en stor erfarenhet av IT-arbete av olika slag samt en kunskap om det aktuella företaget eller organisationen de arbetar på.
Fråga SYV