Utbildningar / lönestatistik / jobb
IT-arkitekter

Hitta utbildningarna

Om jobbet

Kunskapen om hur olika IT-system i en organisation hänger ihop och används är viktig, eftersom en stor del av verksamheten sker i IT-systemen. IT-arkitekter utvecklar strategier för hur IT-systemen i en organisation ska användas och förbättras.

Så blir du it-arkitekter

Den vanligaste utbildningsbakgrunden är oftast en högskoleutbildning med datainriktning, till exempel en systemvetenskaplig utbildning eller någon civilingenjörsutbildning med datainriktning. Arkitektrollerna är som regel seniora roller som kräver en stor erfarenhet av IT-arbete av olika slag samt en kunskap om det aktuella företaget eller organisationen de arbetar på.
Fråga SYV