Yrken / Lön / Framtid
Yrken A-Ö

"PR" matchar 27 yrken

 1. PR-man

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

 2. Konsult, PR

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

 3. PR-konsult

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

 4. PR-assistent

  Månadslön:

  32 400 kr

  Framtid:

  1 år

 5. PR-kvinna

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

 6. PR-chef, verksamhetsnära chef

  Månadslön:

  57 000 kr

  Framtid:

  1 år

 7. Informations-, kommunikations- och PR-chefer

  Månadslön:

  60 800 kr

  Framtid:

  1 år

 8. Informations-, kommunikations- och PR-chefer nivå 1

  Månadslön:

  64 500 kr

  Framtid:

  1 år

 9. Informations-, kommunikations- och PR-chefer nivå 2

  Månadslön:

  57 000 kr

  Framtid:

  1 år

 10. VD, inom information och PR, utan chefshierarki

  Månadslön:

  57 000 kr

  Framtid:

  1 år

 11. Verkställande direktör, inom information och PR, utan chefshierarki

  Månadslön:

  57 000 kr

  Framtid:

  1 år

 12. PR-chef, funktions- eller mellanchef

  Månadslön:

  64 500 kr

  Framtid:

  1 år

 13. Präst och pastor

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket.... Läs mer
 14. Församlingspedagog

  Månadslön:

  26 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att fritidsledare har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms... Läs mer
 15. Begravningsentreprenör

  Månadslön:

  31 500 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för det här yrket.... Läs mer
 16. Copywriter

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens om jobben för informatörer, kommunikatörer och... Läs mer
 17. Miljövård (miljörevisor, miljökonsult m.fl.)

  Månadslön:

  33 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att miljö- och hälsoskyddsinspektörer har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det... Läs mer
 18. Kommunikatör/informatör

  Månadslön:

  39 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer att vara hård konkurrens om jobben för informatörer, kommunikatörer och... Läs mer
 19. Domare

  Månadslön:

  50 300 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att jurister har goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms... Läs mer
 20. Författare

  Månadslön:

  - kr

  Framtid:

  1 år

  Information om framtidsutsikterna för författare finns i prognosen från Arbetsförmedlingen Kultur Media. Du hittar prognosen... Läs mer
 21. Tolk

  Månadslön:

  31 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att tolkar har goda möjligheter till arbete det närmaste året. Det finns dock vissa regionala... Läs mer
 22. Apotekare

  Månadslön:

  37 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att apotekare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På fem års sikt bedöms... Läs mer
 23. Apotekare och receptarie

  Månadslön:

  32 700 kr

  Framtid:

  1 år

  I Yrkeskompassen på arbetsformedlingen.se visas framtidsutsikterna för apotekare och recepatarier i olika prognoser.... Läs mer
 24. SOS-operatör / larmoperatör

  Månadslön:

  28 000 kr

  Framtid:

  1 år

 25. Testledare/testare

  Månadslön:

  41 000 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen bedömer att systemtestare och testledare har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. På... Läs mer
Fråga SYV