Yrken / Lön / Framtid
Yrken A-Ö

"lantbruk" matchar 96 yrken

 1. Lantbrukare

  Månadslön:

  22 600 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsförmedlingen gör ingen prognos för detta yrke.... Läs mer
 2. Lantbruksråd

  Månadslön:

  35 700 kr

  Framtid:

  1 år

 3. Lantbrukskassör

  Månadslön:

  27 400 kr

  Framtid:

  1 år

 4. Lantbruksdirektör

  Månadslön:

  47 300 kr

  Framtid:

  1 år

 5. Maskinförare inom lantbruk

  Månadslön:

  24 700 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsmarknaden för maskinförare inom lantbruket blir medelgod. Jobbmöjligheterna är bäst för erfarna förare med... Läs mer
 6. Djurskötare inom lantbruk

  Månadslön:

  21 900 kr

  Framtid:

  1 år

  Arbetsmarknaden för djurskötare är medelgod i landet som helhet. Jobbmöjligheterna är störst för de djurskötare som arbetar... Läs mer
 7. Maskinkonsulent, inom lantbruk

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 8. Lantbruksrådgivare

  Månadslön:

  33 400 kr

  Framtid:

  1 år

  Lantmästarna har en medelgod arbetsmarknad. De är efterfrågade bland annat av företag som arbetar med rådgivning inom... Läs mer
 9. Instruktör, lantbruksnämnd

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 10. Konsulent, lantbruksnämnd

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 11. Lantbruksekonom

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 12. Lantbrukskonsulent

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 13. Lantbruksbokförare

  Månadslön:

  33 000 kr

  Framtid:

  1 år

 14. Avbytare, lantbruk

  Månadslön:

  20 900 kr

  Framtid:

  1 år

 15. Lantbrukare, ospec

  Månadslön:

  22 600 kr

  Framtid:

  1 år

 16. Traktorförare, lantbruk

  Månadslön:

  24 700 kr

  Framtid:

  1 år

 17. Godsägare, lantbruk fjäderfäuppfödare

  Månadslön:

  30 200 kr

  Framtid:

  1 år

 18. EU-kontrollant, lantbruksstöd

  Månadslön:

  34 500 kr

  Framtid:

  1 år

 19. Lantbrukslärare

  Månadslön:

  30 700 kr

  Framtid:

  1 år

 20. Lantbruksinspektor, blandad drift

  Månadslön:

  33 400 kr

  Framtid:

  1 år

 21. Lantbrukare, blandade växtslag

  Månadslön:

  20 900 kr

  Framtid:

  1 år

 22. Lantbrukare, växtodling

  Månadslön:

  20 900 kr

  Framtid:

  1 år

 23. Lantbrukare, blandad drift

  Månadslön:

  22 600 kr

  Framtid:

  1 år

 24. Lantbruksförman, blandad drift

  Månadslön:

  22 600 kr

  Framtid:

  1 år

 25. Maskinförare, lantbruk

  Månadslön:

  24 700 kr

  Framtid:

  1 år

Fråga SYV