Relaterade yrken
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering

Utför operativ produktions-, informations- och materialplanering baserat på skattade volymer, faktiskt åtgång och lagerhållning. Granskar konstruktioner i samråd med konstruktör utifrån funktionella och bearbetningstekniska krav. Tidsätter operationer, kalkylerar arbets-, lager-, transport-, tjänste- och produktionskostnader.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV