Relaterade yrken
Processoperatörer, träfiberindustri

Styr och övervakar maskiner och utrustning som tillverkar skiktträ, träfiber- och spånskivor; defibrerar, limmar, pressar, torkar, stansar, sågar, sorterar etc.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV