Relaterade yrken
Processoperatörer, pappersmassa

Styr och övervakar anläggningar för tillverkning av pappersmassa och utvinning av biprodukter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV