Relaterade yrken
IT-säkerhetsspecialist

Ansvarar för IT-säkerheten i företag och orga­nisationer. Gör risk- och sårbarhetsanalyser. Utformar säkerhetslösningar och IT-säkerhets­system utifrån verksamhetens behov.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV