Relaterade yrken
Sågverksoperatörer

Styr och övervakar maskiner och utrustning som behandlar, sågar, skär och flisar trä för vidare användning; sköter lagring, sortering och torkning av virke.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV