Relaterade yrken
Apotekare och receptarie

Bereder, expedierar, marknadsför och kvalitetskontrollerar läkemedel inom exempelvis apotek, läkemedelsindustri och sjukhus. Ger råd om läkemedel och hälsa.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV