Relaterade yrken
Maskinoperatörer, mejeri

Sköter och övervakar maskiner för mottagning och behandling av mjölk samt för tillverkning av ost, smör, torrmjölk och andra mejeriprodukter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV