Relaterade yrken
Montörer, el- och teleutrustning

Sätter i seriemässig tillverkning samman el- och teleutrustning genom att t.ex. skruva, löda och svetsa.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV