Relaterade yrken
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär

Bedriver växtodling. Odlar och skördar jord­bruksväxter som t.ex. spannmål, olje- och vallväxter, sockerbetor samt potatis och andra köksväxter på friland. Odlar frukt och bär. Underhåller ekonomibyggnader, maskiner och utrustning.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV