Relaterade yrken
Driftmaskinister m.fl.

Sköter och övervakar anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten; sköter anläggningar för förbränning av avfall samt för upptagning, rening och distribution av vatten; sköter kyl- och ventilationsmaskineri.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV