Relaterade yrken
Apotekare

Leder apoteksverksamhet; deltar i beredning och kontroll av läkemedel; informerar om användningen av läkemedel och eventuella biverkningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV