Relaterade yrken
Biologer

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom biologi samt besläktade vetenskaper inom botanik och zoologi; gör artbestämningar samt undersöker arters utbredning, levnadsbetingelser och beteenden; studerar hur arvs- och miljöfaktorer påverkar olika organismer; informerar, ger råd och utfärdar anvisningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV