Relaterade yrken
Medicinsk sekreterare

Skriver och hanterar patientjournaler utifrån information från läkare eller annan vårdgivare. Sköter administration, remisshantering och tar emot patienter.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV