Relaterade yrken
Farmakologer m.fl.

Utvecklar teorier, modeller och metoder inom farmakologi; analyserar och värderar data rörande läkemedels och andra ämnens verkningar på olika organismer; utvecklar och utformar praktiska tillämpningar inom farmaci och medicin; informerar, ger råd och utfärdar anvisningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV