Relaterade yrken
Musiker

Framför klassisk musik, populär- eller kyrko­musik som sångare eller instrumentmusiker. Komponerar musikaliska verk, leder och instruerar orkestrar, körer m.m.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV