Relaterade yrken
Gruv- och bergarbetare

Borrar, spränger och transporterar malm från gruva; spränger och borrar berg vid anläggningsarbeten; förstärker berg; gräver, krossar, sorterar och lastar grus.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV