Relaterade yrken
Personalspecialist

Planerar och organiserar rekrytering, utveckling, omplacering och avveckling av personal. Upprättar personalbudget och utbildningsplaner. Deltar i förhandlingar om löner, anställningsvillkor samt tolkar och informerar om arbetsrättsliga lagar och avtal.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV