Relaterade yrken
Arkitekt

Utformar, projekterar och ritar byggnader, yttre miljö och stadsdelar m.m. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska och miljötekniska krav. Handlägger tekniska, ekonomiska och juridiska frågor i samband med fastighetsbildning.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV