Relaterade yrken
VVS-montörer m.fl.

Installerar och reparerar rör för värme, kyla, vatten och avlopp; installerar, reparerar och utför service på VVS-anläggningar i byggnader; installerar och reparerar röranläggningar för industriprocesser, på fartyg m.m.; installerar, reparerar och utför service på kyl- och frysanläggningar.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV