Relaterade yrken
Receptionist

Tar emot besökande. Informerar och hänvisar till plats, lokal eller person. Hanterar in- och utpassering.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV