Relaterade yrken
Lantmästare, trädgårdsingenjörer m.fl.

Bedriver försök samt ger råd och upplysningar om trädgårdsskötsel, jordbruk och fiske; deltar i produktutveckling, marknadsföring och försäljning; deltar i projektering, utarbetar skötselplaner m.m. för parker, kyrkogårdar, trädgårdar och rekreationsområden.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV