Relaterade yrken
Röntgensjuksköterska

Utför röntgenundersökningar eller andra radiologiska undersökningar inför diagnostik och behandling. Ställer i ordning och kontrollerar medicinteknisk apparatur och utrustning.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV