Relaterade yrken
Återvinningsarbetare

Nedmonterar uttjänta fordon, maskiner, apparater m.m. för att återvinna delar och komponenter. Hämtar, tömmer och sorterar sopsäckar och kärl samt annat avfall och skrot. Sopar, spolar, plogar och sandar gator och vägar. Skottar snö samt röjer parker från löv.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV