Relaterade yrken
Militärer

Planlägger, organiserar, leder och utför militärt arbete i stabs-, förvaltnings-, förbands- och utbildningstjänst samt teknisk tjänst.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV