Relaterade yrken
Sjukgymnast/Fysioterapeut

Undersöker, diagnostiserar och behandlar patienter som har eller riskerar att få funktionsnedsättningar till följd av sjukdomar eller skador i olika organsystem, t.ex. andningsorgan, cirkulationssystem, nervsystem, rörelseorgan och psykisk ohälsa.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV