Relaterade yrken
Fastighetsskötare

Ser till, sköter och underhåller fastigheter, skolbyggnader, kyrkobyggnader, idrottsanläggningar m.m.; sköter, kontrollerar och övervakar ventilations- och värmeanläggningar; utför mindre reparationer; svarar för service till hyresgäster eller besökare.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV