Relaterade yrken
Skadereglerare

Leder, planerar och samordnar behandling av försäkringsärenden. Besiktigar och värderar försäkringsskador samt utreder skadeersättning. Uppskattar förluster som täcks av försäkringsavtal. Värderar egendom och tillhörigheter i samband med försäljning, försäkringsärende m.m.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV