Relaterade yrken
Operatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning

Sköter, styr och övervakar anläggningar som krossar berg eller krossar, mal och anrikar malm.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV