Relaterade yrken
Skorstensfejare och saneringsarbetare

Sotar rökgasvägar i eldstäder och skorstenar; rengör imkanaler och köksfläktar; kontrollerar värmeanläggningar samt gör täthetsprövningar och rökgasanalyser; sanerar områden och lokaler efter olyckor och skadeangrepp; asbest- och mögelsanerar m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV