Relaterade yrken
Socialförsäkringshandläggare

Handlägger, utreder och informerar samt fattar beslut om olika socialförsäkringar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV