Relaterade yrken
Specialister och rådgivare, lantbruk och trädgård

Utvecklar teorier och metoder, samt bedriver försök och ger råd inom agronomi och trädgårdsvetenskap. Analyserar och värderar data. Utvecklar och utformar praktiska tillämpningar inom jordbruk, livsmedelskedjan och trädgårdsodling.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV