Relaterade yrken
Biomedicinska analytiker

Utför kliniska analyser vid sjukhuslaboratorium, medicinsk institution m.m.; tar prover av olika slag, mikroskoperar, utför vävnadsodling m.m.; hanterar teknisk apparatur och annan utrustning för provtagning och analys; bedömer, bearbetar och sammanställer resultat.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV