Relaterade yrken
Ugnsoperatörer m.fl.

Styr och övervakar processtyrda ugnar m.m. för smältning, omvandling och raffinering av malm och metall.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV