Relaterade yrken
Driftchefer inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m.

Planerar, leder och samordnar verksamheten i stora och medelstora företag inom tillverkning, el-, värme- och vattenförsörjning m.m., underställda en verkställande direktör eller motsvarande; svarar för att verksamheten följer uppsatta mål; ansvarar för personal-, teknik- och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande samt har kvantitets- och kvalitetsansvar; beslutar om anställningar, omplaceringar m.m.; planlägger och leder den dagliga verksamheten.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV