Relaterade yrken
Telefonist

Tar emot och kopplar telefonsamtal. Ger upplys­ningar, tar emot meddelanden och lämnar besked. Sköter växel samt hänvisnings- och personsökningssystem.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV