Relaterade yrken
Testledare/testare

Planerar, utvecklar, dokumenterar och genomför tester på olika nivåer, från enskilda programvaror till hela system. Verifierar att program och system fungerar enligt användarkrav, fastställda riktlinjer och regelverk.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV