Relaterade yrken
Byggnads- och brandinspektörer

Besiktigar som representant för myndighet eller kommun byggnader, anläggningar m.m.; kontrollerar överensstämmelse med föreskrifter och bygglov; granskar bygglovsärenden m.m.; inspekterar brandskyddssystem; informerar och ger råd; undersöker brandplatser för att utreda brandorsaker.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV