Relaterade yrken
Piloter m.fl.

Navigerar och styr flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg; ansvarar för flygning, passagerare och last; programmerar färdplan i dator; övervakar styr- och navigeringssystem.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV