Relaterade yrken
Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar

Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV