Relaterade yrken
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift

Bedriver växtodling och husdjursuppfödning; odlar och skördar jordbruksväxter samt föder upp och sköter djur för att använda som arbetsdjur, husdjur eller för produktion av mjölk, kött, ägg, pälsskinn m.m.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV