Relaterade yrken
Barnsjuksköterska

Svarar för öppen hälso- och sjukvård inom ett geografiskt område. Ger råd och behandlingar på egen mottagning eller vid hembesök. Gör bedömningar av patienters hälso- och sjukdomstillstånd och vårdbehov.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV