Relaterade yrken
Ekonomi- och finanschefer

Ansvarar för att upprätta budget samt för redovisning och bokslut. Kontrollerar att verksamhetens resurser används på ett effektivt sätt. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta ekonomiska mål. Redovisar resultat och rapporterar till företagsledningen eller motsvarande. Har personalansvar.

Hitta utbildningarna

Läs om yrken: Lönestatistik, framtidsprognos m.m

Fråga SYV