Relaterade yrken
Personal- och HR-chefer

Ansvarar för strategiska personalfrågor som personalplanering, rekrytering och personalutveckling. Ansvarar för lönepolicy och löneförhandlingar. Svarar för arbetsmiljö- och personalsociala frågor samt tolkning av arbetsrättsliga lagar och avtal. Utformar riktlinjer, följer upp och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV