Relaterade yrken
Systemerare och programmerare

Planerar, utvecklar, utvärderar, underhåller och dokumenterar datorbaserade system för information, kommunikation, bearbetning, processkontroll, produktion m.m.; utvecklar datorbaserade arbetsmetoder; utvecklar, testar och underhåller programspråk och programvaror; utformar och förvaltar databaser.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV