Relaterade yrken
Anläggningsmaskinförare m.fl.

Kör maskiner för grävning, schaktning och lastning av jord, sten, grus, sand m.m. samt för beläggning av asfalt, betong m.m.; sköter och övervakar mudderverk och pålmaskiner; kör maskiner för gatsopning och snöröjning samt is- och pistmaskiner.

Hitta utbildningarna

Fråga SYV